تیر 16, 1399

تاب آوری چیست ؟

تاب‌آوری در لغت به معنای «توانایی بازگشت به شکل یا حالت قبل از فشرده شدن » می ‌باشد . همین تعریف جزیی مفهوم تاب‌آوری را به بهبود بعد از شرایط سخت و دشوار پیوند میدهد .به طور کلی تاب‌آوری بهتوانایی افراد را برای بازیابی هرچه بهتر و سریع تر خود درهنگام بروز مشکلات و سختی ها را نشان می دهد . ... ادامه مطلب