اکرم عباسی

خانم عباسی
رویکرد و تخصص کاری

رویکرد درمانی:

 مربی طلاق دادگستری و بهزیستی
 مربی فرزند پروری و تربیت کودک

خانواده درمانگر
 مشاوره پیش از ازدواج

سوابق حرفه ای
  • 15 سال کارشناس و عضویت هیئت مدیره و مدیر عامل جمعیت سلامت روان خانه مهر
  • 18 سال سابقه مشاوره خانواده ، ازدواج، کودک
  • مدیر مسئول کارشناس تخصصی طرح سنجش کودکان پیش دبستانی
تحصیلات

تحصیلات

کارشناسی رشته روانشناسی

کارشناسی ارشد مشاوره

دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره

مشاوران