دکتر لیلا موثق

حوزه های تخصصی
  • درمان اختلالات رفتاری ( اضطراب، افسردگی، وسواس)
  • مشاوره پیش از ازدواج ( مسلط به آزمون های MCMI-CATTLE-NEO-MMPI )
  • شکست عاطفی، خیانت و روابط بین فردی با رویکرد ISTDP
سوابق حرفه ای

مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی

فعالیت : روانشناس بزرگسال

موسسه نگاره

فعالیت: مشاوره تحصیلی

مرکز مشاوره روان آرام

فعالیت: روانشناس بزرگسال

مرکز مشاوره و روانشناسی اکسیر

فعالیت : روانشناس بزرگسال

مرکز مشاوره دانشگاه علم و فرهنگ

فعالیت: روانشناس بزرگسال

مرکز ارتقاء سلامت روان نسیم

فعالیت: روانشناس و مصاحبه گر

تحصیلات

روانشناس بالینی با بیش از 4 سال سابقه کار و فعالیت در حوزه تخصصی اختلالات فردی و روابط بین فردی، مسلط به آزمون های روانشناسی و مصاحبه تشخیصی و همچنین برگزار کننده گروه درمانی و کارگاه های تخصصی.

لیسانس علوم سیاسی

گرایش: عمومی

موسسه / دانشگاه : دانشگاه تهران – دولتی

کارشناسی ارشد روانشناسی

گرایش: عمومی

موسسه / دانشگاه : دانشگاه شهید بهشتی

کاندیدای دکتری – سال سوم

گرایش: عمومی

موسسه / دانشگاه : دانشگاه علم و فرهنگ

مشاوران