رضا ذوالقدری

حوزه های تخصصی
 • مشاوره فردی
 • روان درمانی
 • مشاوره ازدواج
 • زوج درمانی
 • درمان اختلال های شایع از قبیل: انواع اختلال های اضطرابی، افسردگی و …
 • درمان شکست عشقی و عاطفی
 • رویکردهای درمانی:
  – ACT
  – CBT
  – واقعیت درمانی
  – شفقت درمانی
سوابق حرفه ای

سوابق حرفه‌ای

 • گذراندن دوره ها و کارگاه های:
  – مشاوره پیش از ازدواج
  – تربیت درمانگر اختلالات اضطرابی (CBT)
  – تربیت درمانگر ACT
  – سوپرویژن درمانگر اختلالات اضطرابی (اضطراب اجتماعی، اضطراب فراگیر، افسردگی و …)
  – واقعیت درمانی
  – مربیگری مهارت های زندگی
  – آشنایی با تکنیک های ذهن آگاهی (Mind Fulness)
  – تربیت متخصص اورژانس اجتماعی-روانی
  – الگوی ماتریکس درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
  – زوج درمانی
 • شرکت در همایش بین المللی روانشناسی بالینی: ارزیابی، تشخیص، درمان
 • شرکت در همایش های مختلف روانشناسی
 • مدرس کارگاه های مهارت های زندگی
 • مدرس دوره زندگی خردمندانه
تحصیلات
 • کارشناس ارشد روانشناسی
 • کارشناس روانشناسی بالینی
 • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو انجمن روانشناسی بالینی
 • عضو انجمن روانشناسی ایران

مشاوران