تحصیلات

 • کاندیدای دکتری روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی
 • فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه شیراز (فوق لیسانس)
 • فارغ التحصیل روانشناسی بالینی از دانشگاه تهران (لیسانس)
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

تخصص حرفه ای:

 • درمان اختلالات روانشناختی با رویکرد سیستمی-رفتاری
 • درمان اختلالات جنسی (زناشویی)
 • مشکلات ارتباطی-عاطفی
 • هيپنوتيزم درمانی

 

تجارب کاری

 • روان درمانگر از سال 1391 تا کنون
 • مشاور و روان درمانگرکلینیک همیار شیراز
 • مشاور و روان درمانگرکلینیک مهرگان سمنان
 • مشاور و روان درمانگرکلینیک سروهانا تهران
 • کارورز تخصصی مشکلات جنسی در بیمارستان روزبه تهران
 • کارشناس مشاور و آموزش خانواده اداره کل کمیته امداد استان سمنان (94-93)
 • روانشناس دوره متوسطه اول