محمد امین‌زاده

رویکرد و تخصص کاری

رویکرد درمانی:

مشااوره پیش از ازدواج

مدرس تیپ ها شخصیتی

مدرس دوره های شخصیت براساس اینیاگرام ،mbti، و متد دیسک

غنی سازی روابط زوجین ،

درمان خیانتهای زنناشئویی

آموزش ممهارت های زندگی

درمان اختلالات اضطرابی ،وسواس، افسردگی، ptsd

سکس تراپی

سوابق حرفه ای

دبیر انجمن روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز

مدیر اجرایی مجله روانشناسی فراسو دانشگاه شهید مدنی تبریز

فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی تبریز به مدت 3سال( از سال89 تا 91).

فعالیت در موسسه مطالعات شخصیت به مدت 1 سال (سال95)

عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران به شماره 24814

دارای پروانه اشتغال  از نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران  به شماره 5350

استخدام و گزینش کارکنان راه آهن جمهری اسلامی ایران در سال 1396

فعالیت در مرکز مشاوره و روانشناسی کاج

فعالیت در مرکز مشاوره و روانشناسی یاسمینا

فعالیت با اپلیکیشن مشورپ( مشاوره آنلاین و تصویری)(زیر نظر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه تهران)

فعالیت در  موسسه روانشناسی نیروی تدبیر و امید ایرانیان

مشاور و برگزار کننده کار گاه های روانشناسی و مهارت های زندگی در مرکز مشاوره و روانشناسی  دانشگاه شهید مدنی تبریز( به مدت 2سال)

دارای مدرک فوریت های پزشکی از جهاد دانشگاهی تهران

برگزاری کارگاه های تیپ شناسی برای مدیران و کارکنان شرکت همراه اول در سال 97 (همکاری با  خانم دکتر نیروشک)

برگزاری شهر کار بازیا در برج میلاد تهران در سال 97

برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز

برگزاری کارگاه مربی گری مهارت های زندگی در مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز

ترجمه کتاب زوج درمانی شناختی رفتاری،با دکتر شهرام محمد خانی، انتشارات ابن سینا

تحصیلات

تحصیلات

کارشناسی روانشناسی عمومی

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

مشاوران