تحصیلات

 • کارشناسی روانشناسی عمومی
 • کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

تخصص حرفه ای

 • مشاوره پیش از ازدواج
 • مدرس تیپ ها شخصیتی
 • مدرس دوره های شخصیت براساس اینیاگرام ،mbti، و متد دیسک
 • غنی سازی روابط زوجین ،
 • درمان خیانتهای زنناشئویی
 • آموزش ممهارت های زندگی
 • درمان اختلالات اضطرابی ،وسواس، افسردگی، ptsd
 • سکس تراپی

سوابق حرفه ای

 • دبیر انجمن روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز
 • مدیر اجرایی مجله روانشناسی فراسو دانشگاه شهید مدنی تبریز
 • فعالیت در مرکز مشاوره دانشگاه شهید مدنی تبریز به مدت 3سال( از سال89 تا 91).
 • فعالیت در موسسه مطالعات شخصیت به مدت 1 سال (سال95)
 • عضو نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران به شماره 24814
 • دارای پروانه اشتغال  از نظام روان شناسی جمهوری اسلامی ایران  به شماره 5350
 • استخدام و گزینش کارکنان راه آهن جمهری اسلامی ایران در سال 1396
 • فعالیت در مرکز مشاوره و روانشناسی کاج
 • فعالیت در مرکز مشاوره و روانشناسی یاسمینا
 • فعالیت با اپلیکیشن مشورپ( مشاوره آنلاین و تصویری)(زیر نظر مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه تهران)
 • فعالیت در  موسسه روانشناسی نیروی تدبیر و امید ایرانیان
 • مشاور و برگزار کننده کار گاه های روانشناسی و مهارت های زندگی در مرکز مشاوره و روانشناسی  دانشگاه شهید مدنی تبریز( به مدت 2سال)
 • دارای مدرک فوریت های پزشکی از جهاد دانشگاهی تهران
 • برگزاری کارگاه های تیپ شناسی برای مدیران و کارکنان شرکت همراه اول در سال 97 (همکاری با  خانم دکتر نیروشک)
 • برگزاری شهر کار بازیا در برج میلاد تهران در سال 97
 • برگزاری کارگاه آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز
 • برگزاری کارگاه مربی گری مهارت های زندگی در مرکز مشاوره و روانشناسی دانشگاه شهید مدنی تبریز
 • ترجمه کتاب زوج درمانی شناختی رفتاری،با دکتر شهرام محمد خانی، انتشارات ابن سینا