سمیه ناطقی

سمیه ناطقی
رویکرد و تخصص کاری

رویکرد درمانی:

رواندرمانگر و هیپنوتراپیست

مشاوره خانواده، زوج و کودک و نوجوان

سوابق حرفه ای

(۳۲۵۶۹) عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

(۱۲۰۷ )عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

 

شرکت در دوره واقعیت درمانی آقای دکتر احمد مشیدی مربی موسسه بین المللی ویلیام گلسر

 

شرکت درکارگاه آموزشی کودک و نوجوان آقای دکتر غلامعلی افروز

 

چاپ مقاله رابطه اعتیاد به اینترنت با افسردگی و بلوغ زودهنگام در پنجمین همایش ملی مدرسه

 

مشاور مجتمع بهار علم آموزان)پاسداران(

 

مشاور کلینیک دکتر امامی و خانه سلامت سعادت آباد

 

مشاور کلینیک روان طب فرمانیه

 

مشاور مرکز پارسیان مهر پرورستاری

تحصیلات

تحصیلات

کارشناس ارشد مشاوره

رواندرمانگر و هیپنوتراپیست و مدرس کارگاههای آموزشی با ۱۴ سال سابقه کار حرفه ای درمانی و آموزشی

مشاوره خانواده، زوج و کودک و نوجوان

 

(۳۲۵۶۹) عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

 

(۱۲۰۷ )عضو انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

مشاوران