اختلال بیش فعالی ADHD

62 / 100

شرح مختصری در مورد اختلال بیش فعالی ADHD : زمانی ‌که میزان فعالیت و تحرک کودک بیشتر از همسالانش است، معمولاً رفتارها و هیجاناتش متناسب با موقعیت نبوده و کودک را دچار دردسر می‌ کند. به‌ کرات کودک رفتارهای تکانشی دارد و بی ‌آن ‌که به پیامد رفتارش توجه کند دست به عمل می‌ زند. خیلی عجول است و نمی‌ تواند خواسته‌ هایش را به ‌تاخیر بیندازد و این رفتارها باعث آزار دیگران می‌ شود. این کودکان کم‌ توجه نیز هستند، یعنی کارهای‌ شان را به تعویق می‌ اَندازند و تا آخرین لحظه آن ها را شروع نمی‌ کنند.
کودک در حین انجام کار به ‌راحتی حواسش پرت شده و نمی‌ تواند توجه طولانی‌ مدت روی یک کار داشته باشد.

حال این سوال پیش می‌آید، «برای همه کارهایش؟»

خیر. برای کارهایی که نیاز به یک تلاشِ ذهنی دارد مثل مشق ‌نوشتن، حفظ‌ کردن، درس ‌خواندن، امتحان‌ دادن.
پس ممکن‌ است متوجه شوید که او ساعت‌ ها درحال درست ‌کردن اوریگامی یا تلوزیون ‌دیدن است.
به ‌خاطر همین بی‌توجهی او ممکن است مرتب وسایلش را گم کند یا کارهایی که به او می ‌سپارند را فراموش کند. همچنین حواس‌ پرتی‌ های زیاد در این کودکان باعث می‌ شود کارهایش را به کندی انجام دهد.
برخی از کودکان فقط نقصِ توجه دارند و برخی دیگر فقط بیش‌ فعال و تکانشی هستند اما بیشتر بچه‌ ها هر دو گروه از نشانه‌ ها را دارند.

راهنمایی های مفید در مورد این اختلال توسط یک مشاوره کودک و نوجوان انجام خواهد شد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!