شور و هیجان نوجوانی

53 / 100

تغييراتی که در جسم و روان فرزندان شما روي مي‌ دهد، نشان دهنده گذر از دوران نوجوانی و ورود به دوران بزرگسالي است. یعنی بلوغ.
نوجوانان پرشور و آتشی مزاج‌ اَند. در این دوران برقراري ارتباط صحيح با نوجوان بسیار حائز اهمیت است.

کشف هويت جديدي برای خود حق نوجوان ماست، طبيعي است كه در برقراري رابطه با او مشكلاتي براي شما والدین بوجود آيد. والدین باید با صبر و شکیبایی به نوجوان خود کمک کنند تا نوجوان بتواند در جنبه‌ های مختلف شخصیت، رفتار و وظایف خود به تعادل برسد.

نوجوان با قبول تحولات بلوغ (تحوّل شناختي، تحوّل اخلاقي، تغییرات بدنی) مى‌ خواهد هويت خويش را از نو باز سازى كند و این مخالفت و ستيز نوجوانان با والدين خود و عصيان آنان در برابر ارزش‌ ها و دخالت‌ هاى ديگران، تنها براى تثبيت هويت و جدا نمودن هويت خويش از سايرين است.

براي ايجاد و تحكيم يك رابطه صميمانه‌ تر و گرمتر با نوجوان، پذيرش نوجوانان با تمام كاستي ‌هاي رفتاري، نقاط قوت و توانايي ‌ها و احساساتش در کنار خود است. اعتماد به نفس او را با كم اهميت جلوه دادن اشتباهات و تقدير از كارهاي پسنديده‌ اش بالا ببريد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!