جلب توجه

74 / 100

میل به جلب توجه یعنی چه؟

تأکید و پافشاری بیش از اندازه در کسب تأیید، توجه و پذیرش از سوی دیگران که مانع شکل گیری معنای مطمئن و واقعی از خود می‌شود. در حقیقت پذیرش جویی به معنای در جست و جوی پذیرش بودن می‌باشد. لذا پذیرش جویی در ترکیب با طرحواره به معنای فردی است که در زندان نیاز به جلب پذیرش و تأیید دیگران گرفتار شده است.

احساس ارزشمندی فرد بیشتر به واکنش های دیگران وابسته است تا به تمایلات طبیعی خودش. گاه این طرحواره با تأکید افراطی بر مقام و منزلت، قیافه و ظاهر، پذیرش اجتماعی، پول یا پیشرفت مشخص می شود و وسیله ای است برای دست یابی به تأیید، تحسین و توجه دیگران (اهداف اولیه از دست یابی به تأیید، تحسین و توجه دیگران کسب قدرت یا توانایی کنترل نیست).

فرد دارای این طرحواره برای هر کاری که انجام می‌دهند در پی جلب توجه دیگران هستند و اگر طرف توجه نکند بسیار اذیت می‌شوند. ممکن است وقتی می‌بینند کسی مورد توجه است خیلی نسبت به او حسادت کنند و از او دوری کنند. یا وقتی کسی کار مورد پسندی انجام می‌دهد به شکل نامناسبی او را بی‌ارزش جلوه می‌دهند.

جلب توجه

 

طرحواره پذیرش جویی و جلب توجه در مواردی شباهت‌هایی با تلاش و نیاز فرد برای محبوبیت و جلب رضایت دیگران در طرحواره ایثار دارد. برخی افراد طرحواره اطاعت را نیز در همراهی با این طرحواره دارند. این افراد برای این که کسی خشمگین و یا دلخور نشود دست به چاپلوسی می‌زنند. در واقع فرد برای جلب توجه، رضایت اطرافیان و فرار از تنبیه از جانب آن‌ها تلاش می‌کند که فردی موفق، ثروتمند و معروف شود. بخش توجه طلبی این طرحواره نیز با طرحواره استحقاق و طرحواره معیارهای سرسختانه مشابهت دارد.

به این صورت که فرد بسیار مغرور و کمال طلب هست. این شخصیت او نیز با بیماران استحقاق که خود را برتر و والاتر می‌بینند همخوانی دارد.

سبک‌های مقابله در مقابل این طرحواره:

  1. تسلیم: تلاش برای تاثیر گذاشتن بر دیگران. جلب توجه دیگران به موفقیت‌های مرتبط با منزلت اجتماعی خود.
  2. اجتناب: اجتناب از تعامل با کسانی که مورد تحسین هستند و حسادت نسبت به آن‌ها.
  3. جبران افراطی: دوری جستن از روابط به گونه‌ای که توجه دیگران را اصلاً جلب نکند، بی‌ارزش جلوه دادن موفقیت‌های دیگرانی که مورد تحسین هستند.

مشاوره فردی سرو بررسی و ارائه  راهکارهای کاربردی شخصیت ها

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!