ما نمی‌توانیم مستقیماً فرزندان را در برابر زندگی محافظت کنیم، درواقع باید تلاش کنیم‌ به‌آن‌ها یاد دهیم به‌طور کارآمدتری با موقعیت‌های زندگی مواجه شوند. بهتر است به‌آن‌ها فرصت‌هایی دهیم تا پیامدِ اعمال‌شان را ببینند، تجربه کنند و از اشتباه‌ها بیاموزند. عقیده‌ی روان‌شناسی این است که پند‌و‌اندرز و نصایح فقط حال آن‌ها را به‌هم می‌زند و موجب می‌شود مدام به‌این فکر کنند که گیر بزرگ‌سالانِ نق‌نقو نیفتند. تنبیه نیز نتیجه‌ی عکس می‌دهد، چون کودک از واکنش ما احتمالاً خشمگین، آشفته و آزرده شده و متوجه بدرفتاری‌‌اش نمی‌شود.مجازات و رفتار منطقی با کودکان

در‌واقع او در نمی‌یابد رفتارش نادرست، خطرناک و نا‌کار‌آمد است و از همه مهم‌تر یاد بگیرد نباید بدرفتاری کند چون این‌کار ما را عصبانی کرده یا تا مادامی‌که مچ‌اش را نگرفته‌ایم بدرفتاری اشکالی ندارد.
به‌خاطر حفظ پیوند رفتار و نتیجه آن خوب است بین مجازات و پیامدهای منطقی تفاوت قایل شوید.

 

 

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!