وبلاگ

گروه‌ درمانی…

یکی از متدهای روان‌درمانی روشی است به نام گروه‌درمانی. این روش در طرحواره‌درمانی هم به کار می‌رود که کمی نسبت ... ادامه مطلب

تلاش‌گری+دلگرمی= عزت نفس

دلگرمی به‌معنای به‌وجود‌آوردن انگیزه و شجاعت به‌وسیله‌ی کمک به‌افراد برای دیدن توانایی‌هایشان و باور و اطمینان هرچه‌بیش‌تر به‌خود می‌باشد. عزت‌نفس ... ادامه مطلب

تاب آوری (Resiliency)

تاب‌آوری در لغت به معنای «توانایی بازگشت به شکل یا حالت قبل از فشرده شدن » می ‌باشد . همین تعریف جزیی مفهوم تاب‌آوری را به بهبود بعد از شرایط سخت و دشوار پیوند میدهد .به طور کلی تاب‌آوری بهتوانایی افراد را برای بازیابی هرچه بهتر و سریع تر خود درهنگام بروز مشکلات و سختی ها را نشان می دهد . ... ادامه مطلب

اضطراب…

اضطراب به مقدار کم، پدیده سودمندی است . بدون وجود این حس، ممکن است هنگام رد شدن از خیابان کشته ... ادامه مطلب

تأملی بر خودشیفتگی

جوامع مدرن معمولا به خصیصه‌هایی مانند احساس خودبزرگ‌بینی، خودنمایی، مُحق بودن، بهره‌کشی در روابط بین شخصی و فقدان همدلی پروبال ... ادامه مطلب