مطالب روان شناسی

ذهن عاقل من

انسان موجودی خودآگاه و مسئول است. تناسب منطق و هیجان به جنبه‌ متعادل ذهن یا همان «ذهن عاقل» برمی‌ گردد. ... ادامه مطلب