تاب آوری

تاب آوری چیست ؟

زمانی که اصطلاح تاب آوری برای اولین ‌بار به ‌گوش افراد می‌خورد، گمان می‌برند این مفهوم به‌ معنایِ «تحمل‌ کردن» ... ادامه مطلب