سوء استفاده عاطفی

67 / 100

سوء استفاده عاطفی نوعی سوء ‌استفاده است که ماهیتاً عاطفی و هیجانی است نه جسمی.
سوء ‌استفاده کلامی و انتقاد گونه و فنون ظریفتری چون سرزنش و ترشرویی همه مثال‌هایی از سوء ‌استفاده عاطفی هستند.
سوء‌ استفاده عاطفی مثل شستشوی مغزی است که در آن بطور منظم اعتماد ‌به ‌نفس ، ارزش شخصی، اعتماد به دریافت‌های شخصی و خود پنداره افراد تخریب می‌شود.

سوء ‌استفاده عاطفی چه بوسیله زخم زبان و تحقیر مداوم انجام گیرد و چه بوسیله تشر زدن یا تحت عنوان “راهنمایی”،  “آموزش” و “پند” نتیجه همیشه یکسان است. در واقع سوء‌ استفاده شونده، هویت و ارزش شخصی خود را از دست می‌دهد. سوء ‌استفاده عاطفی به هسته درونی شخص آسیب وارد می‌کند، زخم‌هایی ایجاد می‌کند که عمیق‌تر و مزمن‌تر از جراحت‌های بدنی است.

 

سوء استفاده عاطفی

 

در مشاوره بین فردی سرو مسایلی اینچنین مورد بررسی و درمان قرار میگیرند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!