13 / 100

افرادی که اعتماد به‌ نفس خوبی دارند بهتر از دیگران می‌ توانند با استرس‌ ها و مسائل زندگی مبارزه کنند یا کنار بیایند.
این گروه کمتر احساس نا امیدی، غم، بی‌ ارزش‌ بودن و شرمندگی می‌ کنند و به‌ همین دلیل از نظر روحی در شرایط بهتری به‌ سر می‌ برند.
اختلالات خواب، افسردگی و اضطراب نیز در این افراد کمتر دیده می‌ شود. افراد با اعتماد به‎ نفس، افرادی موفق و عملگرا هستند که پیوسته در ذهن‌ خود باورهایی قوی پرورش می‌ دهند.اعتماد به نفس

  • آن‌ ها در انجام کارهایشان با اعتماد‌ به‌ نفس می‌ گویند: تو می‌ توانی.
  • در شروع کار می‌ گویند: تو کار را شروع کن و ترس خود را مدیریت کن.
  • در مدیریت کار همواره زمزمه می‌کنند: تو مهارت این کار را بیاموز و پیش برو.

اعتماد به‌ نفس باعث خوشحالی و در واقع خشنودی بیشتر نیز می‌ شود. به‌ طور معمول، هنگامی که به توانایی‌ های خود اعتماد دارید، به خاطر موفقیت‌ های خویش خوشحال‌ تر خواهید بود. همچنین، هنگامی که احساس خوبی نسبت به توانایی‌ های خود دارید، انگیزه و انرژی بیشتری برای انجام کارهای لازم و دستیابی به اهداف خود خواهید داشت.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!