دانش عمومی روان‌شناسی/سلامت روان
داشتن سلامت روان تمامی ابعاد زندگی شما را در بر می گیرد؛
هدف بهداشت روان یا سلامت روانی، رسیدن به آرامش و رضایت باطن است. افراد با سلامت ذهن و روان، کنترل بهتری روی احساسات دارند و افرادی با انرژی و مثبت نگر هستند . سلامتِ روان بر طرز فکر، احساس و رفتار روزانه شما تاثیر دارد و همچنین روی توانایی شما در مواجهه با استرس ، غلبه بر چالش‌های زندگی ، ساخت روابط و ریکاوری بعد از سختی ها تاثیرگزار می باشد .

سلامت روان را می توان در دو عبارت خلاصه کرد:

  • “واقعیت پذیری”
  • “مسئولیت پذیری”

پذیرش واقعیت به این معناست که فرد توانمندی و قدرت پذیرش پیامدهای منطقی و طبیعی رفتار خود را داشته باشد. این پیامدها بخشی از دنیای واقعیست و هنگامی که ما پیامدهای رفتار و تصمیماتمان را نمی پذیریم، در واقع “واقعیت” را انکار می کنیم.

مسئولیت پذیری، یعنی فرد مسئولیت ارضای نیازهای شخصیش را به عهده می گیرد، و در راستای این هدف به نیازهای دیگران تعدی نمی‌کند و یا اینکه نیازهایش را به هزینه‌ی دیگران رفع نمی‌کند. 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!