مجازات کودکان

65 / 100

مجازات کودکان ، نوعی پیامد دلبخواهی است که طراحی می‌ شود تا از طریق درد یا ناراحتی جسمی و روانشناختی مثلاً چیزی آموزش داده شود. یعنی؛ مجازات براین‌ فرض مبتنی است که کودکان با رنج ‌بردن از پیامدهای رفتارشان احتمالاً بهتر یاد می‌ گیرند.

از سوی دیگر، رویکردِ پیامدهای منطقی تحت این فرض کار می‌کند که کودکان با تجربه ‌کردنِ رفتارشان بهتر یاد می‌ گیرند و احتمالاً در موقعیت‌ های بعدی سازگارتر رفتار خواهند کرد. بی‌ گمان این مسأله به ‌این معنی نیست که به فرزند اجازه داده‌ ایم وارد موقعیت‌ های آسیب‌ رسان شود. همیشه، هدف، در درجه‌ اول حفظ امنیت است. روانشناسی پیشنهاد می‌ دهد بین مجازات و پیامدهای منطقی تفاوت قائل شوید و گاهی والدین کنار بکشند یا موقعیت‌ هایی را ترتیب دهند تا کودک واقعیت را لمس و تجربه کند.

راهنمایی احترام‌ آمیز به کودکان امکان می‌ دهد در امنیت، تعلق، و محترمانه پیامدهای منطقی رفتار خود را احساس و تجربه کنند.

یک پیامد منطقی دارای سه مؤلفه می‌باشد.

۱. از نظر منطقی به بدرفتاری مربوط می‌ شود.
۲. احترام‌ آمیز است؛ یعنی، از هر نوع تحقیر به ‌دور بوده، قاطع می‌ باشد تا احترام به ‌خود را نشان دهد، و محبت‌آمیز بوده تا احترام به‌ کودک را نشان دهد.
۳. منطقی است، یعنی برای کودک نیز به اندازه بزرگسال نیز قابل‌ فهم است.

ساده‌ تر این است که منظور از انضباط، یادگرفتنِ خود انضباطی، هدایت فرد به ‌سمت خودگردانی، و در ادامه کمک‌ به کودک برای آن‌ چه انجام شود و آن‌ چه نباید صورت بگیرد؛ و سر آخر مسئولیت هر مسیری را که در پیش می‌ گیرد بپذیرد.

ویژگی اصلی‌ پیامدهای منطقی:

۰تحمیلی نیست و خودِ کودک در آن سهیم است.
۰بدون تهدید، خشم و باثبات است.
۰از قبل به کودک‌ اطلاع داده می‌ شود.
۰به نوع برداشتِ کودک توجه و تأکید خاص می‌ شود.

 

مشاوره کودک و نوجوان سرو ، ارائه دهنده راهکارهای عملی پیرامون مجازات کودکان و نحوه صحیح آن ، خواهد بود.

مجازات کودکان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!