13 / 100

روابط ..سنگ‌ بنا – اصل احترام

یکی از نیاز‌های اساسی انسان مورد احترام واقع شدن از سوی دیگران است. احترام به همسر یک اصل مشترک در تمامی روابط موفق، پایدار و سرشار از عشق است. داشتن صمیمیت و احترام و روابط عاطفی برای زوج ها مسئله مهمی است. طبیعی است که هر انسانی دوست دارد مورد احترام باشد، اما آیا همه انسان‌ ها به همان اندازه که دوست دارند مورد احترام باشند، به یکدیگر احترام می‌ گذارند؟

«آیا همان‌ قدر که توقع احترام از جانب او را دارم، خودم به او احترام می‌ گذارم؟»

احترام

احترام گذاشتن یعنی حرمت حریم شخصی دیگران را حفظ کنیم، به حریم او تجاوز نکنیم، با او نیکو سخن گوییم و از هتک حرمت دوری کنیم، احساسات و شرایط او را درک کنیم و چیزی را فراتر از توانش به او تحمیل نکنیم؛ وقتی حرف می‌ زند، آنچه او می‌ گوید را بشنویم و نه اینکه آنچه خود می‌ خواهیم را برداشت کنیم، از برچسب زدن به او، تحقیر او یا نادیده گرفتن او اجتناب کنیم. به انتخاب‌ ها، علایق و به فردیت او احترام بگذاریم. جانب انصاف را در موردش  رعایت کنیم. احترام گذاشتن یعنی اینکه او را برتر یا کمتر از خود نبینیم، بلکه او را منحصر به‌ فرد و ارزشمند بدانیم.
موضوع بعدی اصل صداقت

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!