دلبستگی ایمن

66 / 100

در این مقاله توضیح مختصری داریم در مورد اینکه دلبستگی ایمن چیست؟ و چه مواردی دارد.

زمانی که مادر یا مراقب ‌نوزاد از بدو تولد به درستی و به موقع پاسخگوی نیازهای کودک باشد علاوه بر این‌ که باعث می‌شود نوزاد به دنیای اطراف خود اعتماد کرده و با خیال راحت به جست و جو بپردازد، باعث به وجود آمدن رابطه و تعامل عاطفی مثبتی بین مادر و نوزاد می شود که باعث شکل گرفتن دلبستگی ایمن ، طی شدن درست و به موقع مراحل دلبستگی و سلامت‌ روانی کودک در آینده می‌گردد .

نشانه دلبستگی ایمن

نشانه دلبستگی ‌ایمن در کودکی این است که اين كودكان رفتار دلبستگی واضحی بعد از جدایی مادر نشان می‌دهند .

وقتی مادر آن‌ها را ترک می‌کند ، آن‌ها مادر را صدا مي‌كنند ، دنبال او می‌روند و او را جستجو می‌كنند و در آخر شروع به گريه می‌كنند .

رفتار کودک

زمانی كه مادر برمی‌گردد خوشحال می‌شوند و او را بغل می‌كنند و مي‌خواهند در بغل مادر باشند، با وي تماس جسمی داشته باشند. بعد از مدت كوتاهی آرام می‌شوند و سعی می‌كنند دوباره بازی را شروع كنند. این رفتار نشان دهنده یک دلبستگی ایمن در کودک است .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!