پیوند اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس

موفقیت در زندگی و دستیابی به اهداف همواره نیازمند دو بال اصلی می‌باشد؛ یکی عزت‌نفس و دیگری اعتمادبه‌نفس.

​اعتمادبه‌نفس و عزت‌نفس دو پدیدۀ روان‌شناختی هستند که تقریباً به یکدیگر مرتبط هستند، هر دو بر اساس تجارب گذشته است و هر دو عملکرد فرد در گذشته را در نظر می‌گیرند. هردو تاثیر مستقیمی بر همه جوانب زندگی فرد دارند. در واقع ریشه، خمیرمایه و ستون اصلی اعتماد به نفس؛ خود کار آمدی و عزت نفس است. ما زمانی احساس خودکارآمدی می‌کنیم که شاهد پیشرفت‌مان در کسب مهارت‌ها و دست‌یابی به هدف‌هایمان هستیم ؛ اگر باور و اعتماد به خود را یاد بگیریم و در حوزه‌ خاص مورد علاقه‌ی خود تلاش کنیم، قطعاً موفق خواهیم شد.

اعتمادبه‌نفس به ما کمک می‌کند تا چالش‌ها را بپذیریم و به هنگام بروز دشواری‌ها سرسخت باشیم. این مسئله با ایدۀ عزت‌نفس همپوشانی دارد. عزت‌نفس یک حس کلی‌تر است که به‌وسیلۀ آن می‌توانیم با هر آن‌چه در زندگی‌مان می‌گذرد، کنار آییم و این‌که حق داریم خوشحال باشیم.عزت نفس خودپنداره و باور شما از خود و میزان ارزشمندی شماست ولی اعتماد به نفس باور شما نسبت به توانایی و مهارت انجام کار در شما را تعریف می‌کند. به‌طور ساده عزت نفس توضیح می‌دهد که چرا حال من خوب و یا بد است و چقدر خودم را دوست دارم! 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!