طرحواره نقص و شرم

62 / 100

طرحواره‌ نقص و شرم چیست ؟

وقتی کسی طرحواره نقص و شرم داشته باشد بر این باور است که دوست داشتنی و ارزشمند نیست. فرد احساس می‌کند که در جنبه‌های مهم شخصیت ‌اش، انسانی ناقص، نامطلوبی است.در حضور دیگران دستپاچه و عصبی است، دائماً خود را با دیگران مقایسه می‌کند و احساس ناامنی و شرمندگی می‌کند یا به دلیل عیب‌ها و نقص‌هایی که به خود نسبت می‌دهد، احساس شرم و خجالت می‌کند و حتی معتقد است که لیاقت عشق دیگران را ندارد، خودش را بی ارزش می داند از این رو معتقد است که دیگران او را دوست ندارند.

طرحواره نقص و شرم

او برای محافظت از خودش در برابر این احساس، زیاد از خودش حرف نمی‌زند ، اکثراً سعی می‌کند خودش را از بقیه پنهان کند.
اکثر افرادی که این طرحواره را دارند برای مقابله با این مشکل ترجیح می‌دهند نقابی یه چهره زده و این حس شرم را بروز نمی‌دهند و سعی می‌کنند خودشان را از حس شرمساری بی‌خبر نگه دارند. آن‌ها اغلب به دلیل  افسردگی و مشکلات ارتباطی برای درمان مراجعه می‌کنند.

روان‌شناسان اغلب معتقدند فردی که طرحواره نقص و شرم دارد در دوره‌ی کودکی با دیگران مقایسه شده است؛
آن‌ها معتقدند عامل اصلی در شکل گیری این تله زندگی، عیب‌ها و نقص‌های واقعی فرد نیستند، بلکه عامل اصلی را باید در احساسی دنبال کنیم که والدین و سایر اعضای خانواده در فرد ایجاد کرده اند.

سبک های مقابله در مقابل این طرحواره:

  1. تسلیم: انتخاب دوستان انتقادگر و طرد کننده، تحقیر خود و قرار دادن خود در موقعیت های زیر دست و فرمانبر.
  2. اجتناب: اجتناب از بیان احساسات و افکار واقعی و اجازه ندادن به دیگران برای نزدیک شدن به او.
  3. جبران افراطی: انتقاد و طرد دیگران به گونه ای که به نظر میرسد خودش هیچگونه عیب و ایرادی ندارد. رفتار انتقاد گرایانه یا برتری طلبانه نسبت به دیگران، تلاش برای بی‌نقص جلوه دادن خود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!