روان‌شناسی اجتماعی

62 / 100

روان‌شناسی اجتماعی علم مطالعۀ راه‌هایی است که از طریق آن افکار، احساسات و رفتارهای افراد تحت تأثیر حضور واقعی یا خیالی سایرین قرار می‌گیرد. هدف اصلی روان‌شناسی اجتماعی شناسایی خصوصیات فطری انسان است که تقریباً هر کسی را فارغ از طبقۀ اجتماعی یا فرهنگ در برابر نفوز اجتماعی آسیب پذیر می‌سازد.
روان‌شناسی اجتماعی نشان می‌دهند که تحت برخی شرایط «کبوتر با کبوتر، باز با باز» و تحت شرایط دیگر «متضادها جذاب‌تر هستند» مصداق دارد. به ‌همین منوال، در برخی شرایط «دوری و دوستی» و در شرایط دیگری «از دل برود هر آنکه از دیده برفت» مصداق پیدا می‌کند.

با توجه به پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی یکی از این ضرب ‌المثل ‌ها احتمالاً مصداق بیشتری پیدا می‌کند.
به عنوان مثال، روان‌شناسی اجتماعی برای پی‌بردن به این‌که چرا افراد عمداً به فرد دیگری صدمه می‌زنند، بر فرآیند‌های روان‌شناختی تمرکز می‌کند که پرخاشگری را در موقعیت‌های خاصی برمی‌انگیزند  و از طرفی جامعه‌ شناسان علاقه‌مند به چرایی سطوح متفاوت خشونت در گروهی در یک جامعه هستند.

مشاوره روابط بین فردی بررسی کننده علایم و نشانه های این مبحث خواهد بود.

 

روان‌شناسی اجتماعی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!