احساس کودک

64 / 100

پذیرفتنِ احساس کودک به ‌معنای تأیید و یا قبول رفتارهای او نیست پیچیده نیست.
وقتی‌ که در مشکلات با فرزندمان همدلی می‌ کنیم با آن‌ ها رابطه برقرار کرده‌ ایم. گرچه این بدان معنی نیست که همیشه با رفتارهایی که با احساسات آن‌ ها همراه است موافقیم.

مثالی بزنم. ممکن است یک ‌بچه از این ‌که در بازی باخته و خارج شده غمگین باشد و با اوقات‌ تلخی با دیگران برخورد کند. در این‌ حالت پیشنهاد می‌ شود احساسات را از رفتار جدا کنیم. والدین، بهتر است در این شرایط حس طرد شدگی را مدیریت کرده و با کودک همدلی کنند و همینطور باید کودک به ‌تدریج آگاه شود رفتاری که انجام می‌ دهد موردِ تأیید نیست.

اصل این است: قبولِ احساسات، همدلی و آگاه ‌ساختنِ کودک درباره‌ی برخی رفتارهای نه‌ چندان مناسب.

مشاوره کودک و نوجوان سرو ، راهنما و مشاور شما در مسایل کودکان

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!