عزت نفس کودکان

51 / 100

بیشتر ما وقتی با افرادی روبه‌ رو می‌ شویم که در زندگی‌ شان به موفقیت رسیده‌ اند امّا هنوز «عزت نفس» پایینی دارند شگفت‌ زده می‌ شویم. در ملاقات با افرادی که با ‌وجود دست ‌اندازها و سختی‌ ها، کماکان تلاش می‌ کنند و پشتکار دارند به ‌طریقی دیگر شگفت‌ زده می‌ شویم.

خیلی‌ ها تصور می‌ کنند عزت نفس به ‌وسیله‌ تفاوت بینِ خودِ آرمانی (فکر می‌ کنم باید چگونه باشم) و تصورِ خود (فکر می‌ کنم چگونه هستم) تعیین می‌ شود. در همین ‌راستا؛ جالب است بدانید میزان‌ حقیقی عزت ‌نفس افراد به اعتماد ‌به‌ نفس درباره‌ توانایی‌ هایشان برای پُر ‌کردن کاستی‌ ها و دستیابی به اهداف مربوط می‌ شود.

عزت ‌نفس بر نتایجی که افراد دربارهٔ احساس ارزش و کفایت ‌شان دارند، مبتنی است. عزت نفس، توانایی افراد در برخورد با تفاوت‌ ها و غلبه بر چالش‌ ها است. افراد دارای عزت نفس، از موفقیت و شکست‌ ها به ‌عنوان تجربه یاد کرده؛ و خود و دیگران را محترمانه و منصفانه نگاه و ارزیابی می‌ کنند.
یادمان باشد کودکان به ‌آن‌ چه می‌ گوییم دقیق گوش می‌ کنند و آن‌چه را انجام می‌ دهیم موشکافانه تماشا می‌ کنند و دربارهٔ آن‌ چه باید شبیه آن باشند و این‌ که آن‌ ها واقعاً چگونه هستند گاهاً دلبخواه نتیجه‌ گیری ‌هایی می‌ کنند.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!