درماناختلالات شخصیت

اختلالات شخصیت

شخصیت الگوهای متمایز و اختصاصی وپایدار  اندیشه،هیجان ورفتار فرد که سبک تعامل وی با محیط های فیزیکی و اجتماعی را مشخص می سازد تعریف میکنیم .

اختلالات شخصیت ناسازگاری ها و کژکاری هایی در این الگوهای ثابت و پایدار فردی است . فرد معمولا اکثر طول عمر خود را با این اتلگوههای غلط زندگی کرده است به همین دلیل است که تغییر آن بسیار سخت است و نیاز به خودآگاهی فرد نسبت به این الگوها دارد و اینکه بخواهد آنرا تغییر دهد . این الگوی پایدار معمولا از ابتدای نوجوانی بروز می یابد و در اوایل نوجوانی کم کم تثبیت می شود .

فرد مبتلا به اختلال شخصیت برای درک و همذات پنداری با موقعیت و اشخاص به مشکل برمیخورد. این امر منجر به محدودیت و مشکلات جدی در روابط، فعالیت های اجتماعی، کار و مدرسه میشود.
گاهی ممکن است متوجه نمی شوند  که دچار اختلال شخصیت هستند چون نحوه ی تفکر و رفتار برای خودشان طبیعی به نظر میرسد و به خاطر چالش های پیش رو دیگران را سرزنش میکنند.

اختلالات شخصیت بیشتر از خود فرد دیگرانی را که با اودر ارتباط هستند را تحت تاثیر قرار می دهد و در برخی موارد زندگی کردن با آنها را کاملا دشوار می سازد . از جمله این اختلالات می توان به : اختلالا شخصیت پارانوئید، اختلال شخصیت مرزی، اختلال شخصیت ضد اجتماعی ، اختلال شخصیت اسکیزوئیدی، اختلال شخصیت خود شیفته  را نام برد .

 

رابطه با هر ای این نوع اختلالات نیازمند آگاهی داشتن به وجوه اختلال است. در برخی موارد علی رغم آگاهی داشتن اما ماندن در رابطه با چنین افرادی دشوار و غیر ممکن می نماید .

اختلالات شخصیت بیش از هر اختلال دیگری نیاز به توجه حرفه ای درمانگر است و معمولا طول دوره درمان طولانی است و اغلب تنها روانکاوی به درمان این اختلالات  پچاسخ میدهد .

به هرروی فرد خود باید برای درمان اقدام کند و نیازمند درمان تخصصی زیر نظر رواندرمانگر کارآزموده باید انجام شود .
جهت مشاوره

اطلاعات خودرا درج کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود