مشاوره روابط بین فردی

روابط بین فردی

انسان در رابطه زاده م شو.د، در رابطه بودنش را باور می کند، در اربطه آسیب می بیند و در اربطه درمان می شود و دوباره بهبود میابد. همه چیز برای حیات روانی انسان رابطه است پس اینکه روابط خود را بر چه اساسی شکل می دهد و برپایه ی چه باوری آنها را پیش میبرد تا حد زیادی تمام زندگی او را شکل میدهد . روابط بین فردی که در واقع بخشی از انواع ارتباطاتی است که ما شکل میدهیم بسیار مهم و حائز اهمیت است . چرا که تا حد زیادی بر تجربه زیستی ما تاثیر می گذارد و تمام درک ما از زندگی و بودنمان در این دنیارا تعریف می کند .

پس اینکه چگونه این روابط را شکل می دهیم و چگونه از آن نگهداری می کنیم بسیار مهم است .

اصول روابط بین فردی

مهم ترین اصل روابط بین فردی محدودیت ها و مرزهاییی است که باید هر دوسوی رابطه برای هم تعریف کنند . چرا که عامل اصلی فروپاشی رابط رد شدن افراد از حد و مرزهای یکدیگر است . وارد شدن به حریم شخصی و خصوصی افراد شابد به غلط در ابتدا تصور صمیمیت را ایجاد کند اما پس از چندی باعث می شود تا افراد خواسته یا ناخواسته شروع به تغییر دادن یکدیگر کنند . از همان لحظه که تلاش می کنیم دیگری را تغییر دهیم و یا باب میل او تغییر کنیم روابط روبه زوال می روند .

نکته دیگر توجه به خواسته ها یکدیگر و احترام قائل شئن برای خواسته های خود است . مادامی که برای خود احترامی قائل نیستیم و خود را دوست نداریم دیگران نیز با ما همانگونه رفتار می کنند که ما باخودمان رفتار می کنیم .

روانشناس چونه روابط بین فردی مارا بهبود می بخشد

روانشناس با تببین درست شخصیت ما و با ایجاد خودآگاهی به ما ابزاری می دهد تا ما بدان وسیله بتوانیم با دیگران ارتباط درست و موثر برقرار کنیم و روباط خود را گسترش و بهبود ببخشیم . روانشناس حد و مرزها را برای ما دوباره باز تعریف می کند و به ما یاد می دهد که چگونه اصالت خود را در ارتباط با دیگری حفظ کنیم و در او ذوب نشویم .

 

اهمیت‌دادن:

یعنی بتوانیم به احساسات، صحبت‌ها و خواسته‌های فرد مقابل توجه نشان دهیم. زمانی روابط بین‌فردی تقویت می‌شود که با توجه به توان و ظرفیت خود در مقابل عملکردهای دیگران رفتار و واکنش مناسبی داشته باشیم.

سؤال‌کردن:

پرسیدن، متداول‌ترین و در عین ساده‌ترین مهارت‌هاست. زیرا پرسیدن علاوه‌بر شفاف‌سازی پیام، باعث برانگیختن تفکر افراد می‌شود. به‌خاطر داشته باشیم طرح سؤال‌های مکرر، به‌قصد مُچ‌گیری، نه‌تنها به تقویت رابطه بین‌فردی کمک نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف و مختل‌شدن آن نیز می‌شود.

احترام گذاشتن:

یعنی پذیرفتن و گرامی‌داشتن بی‌قید‌وشرط دیگران باوجود تفاوت‌هاست. با دیگران به‌گونه ای رفتار کنیم که احساس کنند برای‌شان ارزش و احترام قائل هستیم. یکی از نشانه های احترام گذاشتن و رعایت مقررات موقعیتی است که در آن قرار می‌‌گیریم.

ابراز وجود:

از جمله مهارت‌های مهم در برقراری ارتباط، ابراز وجود است که شامل بیان افکار، احساسات، اعتقادات و حقوق خویش است، بدیهی است که افرادی‌که خجالتی وکم‌رو هستند در ابراز وجود بیش از دیگران با مشکل رو‌به‌رو می‌شوند.

نه گفتن:

مهارتی است که فرد بتواند در مقابل درخواست دیگران که برایش مقدور نیست و تمایل به انجام دادنش ندارد از کلمه «نه» استفاده کند. کسانی که از قدرت نه گفتن عاجز باشند همواره در روابط درون‌فردی و بین‌فردی خود با دیگران با مشکل روبه‌رو شده و از ارتباط خود احساس امنیت و خرسندی نمی‌کنند.

مشاوره‌ بین‌فردی، به‌شما کمک می‌کند مهارت‌های خود را افزایش و تقویت کنید؛ و متوجه کمی‌و‌کاستی خود در روابط بین‌فردی شوید
جهت مشاوره

اطلاعات خودرا درج کنید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود