8 / 100

دانش عمومی روانشناسی

تفاوت اصلی انسان‌ ها درفرایند تصمیم‌ گیری‌ شان و اطلاعاتی است که بر اساس آن‌ ها تصمیم می‌ گیرند. این تفاوت در تصمیم‌ گیری‌ ها و ارزش‌ ها و معیارهای شخصی است که باعث می‌ شود جایگاه افراد و کیفیت زندگی‌ شان اینقدر با هم اختلاف داشته باشد. گاهی تمامی جوانب را سنجیده و بر اساس معیارها و ارزش‌ های مورد نظر بهترین تصمیم را گرفته ولی از قضا براثر حادثه و اتفاقی غیرقابل‌ پیش‌ بینی به هدف‌ خود نمی‌ رسیم.

فردی که بعد از مشورت گرفتن از کارشناسان مختلف و بر اساس اطلاعات موجود بهترین تصمیم ممکن را گرفته و براثر اتفاقی که کمترین احتمال وقوع را داشت، تمام محاسباتش به هم ریخته را نباید گناهکار و یا عامل بروز مشکل قلمداد کرد.

از طرفی دیگر وقتی کسی بر اساس یک سری شایعات و حدس و گمان و کاملاً حساب‌ نشده تصمیمی را می‌ گیرد و از روی بخت و اقبال بهترین نتیجه بر اثر آن تصمیم حاصل می‌ شود، هنر نکرده و نباید او را فردی مستعد و یا دارای توانایی‌ های عجیب‌ و غریب در نظر گرفت.

بهتر آن است که  با اتکا به دانش تصمیم گیری و تکنیک‌ ها و ابزارهای آن، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!