دانش عمومی روان‌شناسی

تفاوت اصلی انسان‌ها درفرایند تصمیم‌گیری‌شان و اطلاعاتی است که بر اساس آن‌ها تصمیم می‌گیرند.این تفاوت در تصمیم‌گیری‌ها و ارزش‌ها و معیارهای شخصی است که باعث می‌شود جایگاه افراد و کیفیت زندگی‌شان این‌قدر باهم اختلاف داشته باشد. گاهی تمامی جوانب را سنجیده و بر اساس معیارها و ارزش‌های موردنظر بهترین تصمیم را گرفته ولی ازقضا براثر حادثه و اتفاقی غیرقابل‌پیش‌بینی به هدف‌ خود نمی‌رسیم.

فردی که بعد از مشورت گرفتن از کارشناسان مختلف و بر اساس اطلاعات موجود بهترین تصمیم ممکن را گرفته و براثر اتفاقی که کم‌ترین احتمال وقوع را داشت، تمام محاسباتش به هم ریخته را نباید گناهکار و یا عامل بروز مشکل قلمداد کرد.

از طرفی دیگر وقتی کسی بر اساس یک سری شایعات و حدس و گمان و کاملاً حساب‌نشده تصمیمی را می‌گیرد و از روی بخت و اقبال بهترین نتیجه براثر آن تصمیم حاصل می‌شود، هنر نکرده و نباید او را فردی مستعد و یا دارای توانایی‌های عجیب‌وغریب در نظر گرفت.

بهتر آن است که  با اتکا به دانش تصمیم گیری و تکنیک‌ها و ابزارهای آن، بهترین گزینه را انتخاب کنیم.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!