نوجوان‌ها را بهتر بشناسیم/استقلال طلبي نوجوانان

 

نوجوان با پیوستن به گروه همسال و علاقه‌ مند شدن به سبک‌ ها و گروه‌ های موسیقی خاص و گرایش به فلسفه و مذهب و… سعی می‌ کند هویت خودش را بازسازی کند. در این مرحله ممکن است مدام از این شاخه به آن شاخه برود و چیزهایی را انتخاب کند که خارج از محدوده و عرف حساب می‌ شوند و به دلیل تمایل به مورد توجه قرار گرفتن و تایید‌شدن مواردی را انتخاب کند که والدین چندان تایید نکنند. بهتر است والدین با نوجوان وارد جنگ نشوند چون در نهایت این والدین هستند که در این جنگ مغلوب خواهند شد. نوجوانان در کش و قوس، مرحله هویت‌ یابی، با احساسات متناقض بسیاری مواجه می‌ شوند و بنابراین نیاز دارند که مورد محبت و توجه والدین خود باشند.

تا پیش از نوجوانی بیشتر تفکرات او در حیطه عینی قرار می‌ گیرد و با مفاهیمی مانند عشق و وفاداری و… درگیر نیست. در نوجوانی وقتی تفکر قدرت انتزاعی پیدا می‌کند، نوجوان با این مرحله به شدت درگیر می‌ شود و شروع به حرف زدن درباره مسائل فلسفی و مذهبی و… می‌ کند. در اینجا تاکید می‌ شود که والدین به نیاز نوجوان پاسخگو باشند.
اختلاف نظر بین نوجوان و والدین اجتناب ناپذیر است. اما در هر حال در برخی از موارد، والدین باید مراقب رفتارهای نوجوان‌ شان باشند. نوجوان به یک انضباط همیشگی از طرف والدینی که دوست‌ شان داشته باشند، نیاز دارند. فراموش نکنید که هدف اصلی انضباط ، تنبیه نیست بلکه شامل آموزش و پرورش نوجوان برای ایجاد کنترل نفس و آماده کردن وی برای بزرگسالی است. این کار شامل پاداش ها، محدودیت‌ ها و به تعویق انداختن امور لذت‌ بخش است که البته باید متناسب با سن فرزندتان باشد.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!